Raná péče Na Sioně


 • Tel.: 731 598 867, 739 368 663
 
Vedoucí služby: Ing. Mgr. Tereza Šedivcová - vedoucí střediska, Bc. Marie Teplá - vedoucí služby rané péče

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc v rodině, pomoc přijetí diagnózy, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, podpora rodičů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zapůjčení pomůcek, poradenství Fakultativní služby: NE

Raná péče Na Sioně

Poslání služby

Provázíme rodiny dětí se specifickými potřebami od narození do 7 let s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra. Pomáháme porozumět potřebám dítěte a v hledání možností jeho rozvoje. Rodinám poskytujeme odbornou pomoc a společně s nimi nacházíme východiska z jejich složitých situací.

Služba je poskytována bezplatně formou pravidelných konzultací v domácím prostředí.
Místem působnosti je Středočeský kraj.
Bezbariérovost služby: ANO
Služba je dostupná zájemcům zpravidla do 7 dnů od prvního kontaktu.

Cílem služby je, aby byly dovednosti dítěte co nejlépe rozvinuté, aby rodina dobře rozuměla potřebám svého dítěte a mohla ho rozvíjet bez podpory rané péče. Rodiny na službu finančně nepřispívají.

Co je raná péče

 • služba  zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte
 • služba má terénní charakter – poradce, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje v domácím prostředí
 • raná péče legislativně zakotvena v zákoně č. 108/2006 Sb. jako služba sociální prevence a je poskytována zdarma

Komu pomáháme?

 • rodiny dětí od narození do 7 let s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem, mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením či poruchami autistického spektra

Co Vám můžeme nabídnout?

 • konzultace převážně v domácím prostředí
 • konzultace ambulantní, telefonické a e-mailové
 • podporu psychomotorického vývoje dítěte
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • poskytování potřebných informací
 • zprostředkování kontaktů, spolupráce s dalšími odborníky
 • půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury
 • seznámení s aktuální nabídkou rehabilitačních pomůcek a možností získání
 • pomoc při vyhledávání školského zařízení, sociálních a dalších služeb
 • doprovázení při návštěvě lékaře nebo instituce
 • setkávání rodin
 • pobyty pro rodiny

Otevírací doba:

pondělí - pátek (konzultace v rodinách dle předchozí domluvy) 8:00 - 17:00
pondělí (konzultace ve Středisku Na Sioně) 13:00 - 15:00

Raná péče má garanci kvality služeb od Asociace rané péče ČR, z.s.

ARP-CR_logo


Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Tereza Šedivcová - vedoucí střediska Bc. Marie Teplá - vedoucí služby rané péče Bc. Daniela Sršňová - poradkyně rané péče Bc. Jaroslava Maňásková - poradkyně rané péče Mgr. Alena Ublová, DiS - poradkyně rané péče Mgr. Petra Králová - sociální pracovnice rané péče Denisa Dvořáková - koordinátorka aktivit
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde