Služba Sanace rodinyCílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním Služby Sanace rodiny Farní charity Litomyšl je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci tak, aby rodina tuto situaci dokázala překlenout a byla schopna vytvářet prostředí pro výchovu dětí. Rodičům, jejichž děti jsou umístěny mimo rodinu, poskytuje pomoc a podporu při navázání a udržování kontaktu s dětmi nebo vytvoření podmínek pro návrat dětí do rodiny.

Cílem služby

 • Rodiče zvládají výchovu svých dětí. Dokáží pracovat s výchovnými problémy nebo jinými specifiky svých dětí.
 • Děti plní povinnou školní docházku nebo se připravují na povolání. Rodiče spolupracují se školou.
 • Rodiče a děti umí naplánovat a vhodně využít volný čas.
 • Rodiče zajímá zdraví dětí, a pečují o něj.
 • Rodič si dokáže najít a udržet zdroj obživy.
 • Rodina hospodaří s finančními prostředky tak, že se nedostává do dalších dluhů, a vystačí s penězi do dalšího příjmu.
 • Rodina má zázemí odpovídající potřebám dětí.
 • Rodina udržuje domácnost v uspokojivém stavu, zvládá péči o domácnost.
 • Rodina dokáže vyhledat službu, která by mohla být užitečná k řešení situace rodiny, a umí ji využít.
 • Rodina umí obstarat základní a jiné doklady.
 • Členové rodiny a jim blízké osoby udržují vztahy způsobem, který neubližuje dítěti.

 Tam, kde jsou děti umístěny mimo rodinu:

 • Rodič/rodiče navázali a udržují kontakt se svými dětmi umístěnými mimo rodinu.
 • Rodič/rodiče vytvořili podmínky pro návrat dětí zpět do jejich péče.

Organizace:


Seznam lidí:

Radek Bořek, DiS. - vedoucí Bc. Eliška Štanclová, DiS. - zástupce vedoucího Petra Pešatová, DiS. - sociální pracovnice Bc. Michaela Doležalová - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde