Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Centru Maják


  • Tel.: 731 598 871
 
Vedoucí služby: Ing. Bc. Petr Seidl - vedoucí centra, sociální pracovník

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Poslání služby

Službu nabízíme pro rodiny s předškolními dětmi ve věku od 3 do 6 let, které nemohou využívat běžně dostupných služeb z důvodu nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. 

Komu pomáháme?

  • rodinám s dětmí ve věku od 3 do 6 let

Nabízíme:

  • přípravu dětí na školní docházku
  • aktivní zapojení rodičů do přípravy dětí na vstup do MŠ nebo ZŠ
  • učení formou hry, rozvoj jemné a hrubé motoriky pomocí grafomotorických cvičení
  • rozvoj základů psaní, logického myšlení, udržení pozornosti
  • pohybové aktivity, fantazie a tvořivost
  • úzká spolupráce s rodinou, základní poradenství
  • doprovod rodičů při jednání s předškolním zařízením, školou

Služba je poskytována zdarma.

Otevírací doba:

Předškolní klub pondělí - čtvrtek 8:00 - 12:00
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - terénní služba pondělí, středa 9:00 - 12:00
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - individuální konzultace po předběžné domluvě pondělí, středa 13:00 - 16:00

Bezbariérovost: NE
Dostupnost služby: služba je zájemci dostupná zpravidla do 7 dnů od prvního kontaktu.


Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Bc. Petr Seidl - vedoucí centra, sociální pracovník Lenka Svobodová, DiS - sociální pracovnice Simona Koplíková - pracovnice v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde