Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice


  • Tel.: 595 053 929, 603 502 618
 
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Wojtas - vedoucí sociálně terapeutické dílny

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, rehabilitace, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

Služba sociálně terapeutické dílny je nabízena osobám nad 15 let, které nejsou z důvodu zdravotního postižení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. (Jsou to lidé těžce tělesně postižení, osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, lidé po úraze, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, aj.) Dále těm lidem, kteří se z důvodu zhoršení zdravotního stavu dostali do těžké psychické a životní situace a jsou v důsledku toho ohroženi sociálním vyloučením a hrozí jim nebo mají narušený kontakt s běžným prostředím. Služba je poskytována zdarma. Hradí se pouze strava, která je volitelnou součástí poskytovaných služeb. Posláním Sociálně terapeutické dílny Ludgeřovice je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením při upevňování pracovních návyků a dovedností. Poskytujeme klientům podporu při prosazování a naplňování práva žít samostatný, soběstačný a plnohodnotný život ve společnosti, s odpovídajícím dílem zodpovědnosti za sebe, své jednání a svobodné rozhodování.


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Kateřina Wojtas - vedoucí sociálně terapeutické dílny
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde