Sociálně terapeutická dílna Slunečnice


  • Tel.: 731 401 417, 491 616 360
 
Vedoucí služby: Mgr. Marie Pražáková, DiS. - Vedoucí služby

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

Webová stránka služby

Služba sociálně terapeutická dílna je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí zvýšit nebo udržet své pracovní dovednosti a návyky.


Organizace:


Seznam lidí:

Monika Sefraniová - Pracovnice v sociálních službách Mgr. Marie Pražáková, DiS. - Vedoucí služby Simona Bednářová - pracovnice v sociálních službách Renata Kloudová - pracovnice v sociálních službách Jana Šturmová - pracovnice v sociálních službách Pavlína Haková - pracovnice v sociálních službách Alena Rufferová - pracovnice v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde