SPONA - Rodinná politika


 • Tel.: 516 411 410, 728 012 932
 

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

Logo_MPSV_Rodina_02_textvedle_color 3._SitMC_logo_zkratka

Posláním projektu SPONA Blansko je komplexní podpora a pomoc všem rodinám, rodičům s dětmi a jednotlivcům, kteří se mohou nebo se ocitají v tíživé životní situaci.
Aktivitami projektu zaměřenými na odborné poradenství podporujeme prevenci a předcházení negativních jevů v rodinách (krizové situace, finanční nestabilita, sociální vyloučení, stigmatizace). Podporujeme rodiny s dětmi ve zkvalitňování a upevňování rodičovských kompetencí a v péči o děti, v upevňování vzájemných vztahů tak, aby došlo ke stabilizaci rodinného prostředí.

Hlavním cílem je samostatně fungující harmonická rodina.

Pomáháme

 • Rodičům s dětmi na rodičovské dovolené
 • Rodinám s dětmi se specifickými potřebami
 •  Rodinám s dětmi i jednotlivcům ocitajícím se v ohrožení

V rámci projektu nabízíme

 • Základní individuální poradenství
 • Individuální konzultace s odborníky
 • Spolupráci s rodinou ambulantní a terénní formou

Vedle základního poradenství nabízíme pomoc odborníků
(psycholožky, právničky, speciální pedagožky)

Psychologické poradenství

 • Rodinné, partnerské poradenství týkající se rodičovství, péče o děti, posilování rodinných vztahů, výchovy a vývoje dětí, rozvodové problematiky
 • Rodičovské kompetence a jejich limity
 • Předcházení možnému ohrožení rodiny

  pondělí: 8.00 - 15.00 (Sladkovského 1860/2b, Blansko
  středa a pátek: 8.00 -15.00 (Bartošova 1, Blansko)
  úterý (sudé): 8:00 - 15:00 (Charitní poradna, U Lázní 1734, Boskovice)

Právní poradenství

 • Pomáháme řešit dluhovou problematiku, rodinné právo, pracovně-právní vztahy, oblast ochrany práv rodin s dětmi a seniory, rozvodovou problematiku

  sudé pondělí: 7.30 -11.00 (Charitní poradna, U Lázní 1734, Boskovice), 12.00 -15.30 (Bartošova 1, Blansko)
  liché pondělí: 7.30 -11.00 (Charitní poradna, U Lázní 1734, Boskovice)
  lichá středa: 7.30 -11.00 (Charitní poradna, U Lázní 1734, Boskovice)

Pedagogické poradenství

 • Řešení výchovných a vývojových otázek
 • Podpora rozvoje rodičovských kompetencí
 • Podpora zdravého životního stylu a výživy dětí i celé rodiny
 • Řešení otázek v oblasti vrstevnických vztahů a rolí

  dle dohody Klub Ratolest, Sladkovského 2b, Blansko

Prorodinné poradenství

 • Orientace v systému sociálních a zdravotních služeb
 • Orientace v systému státní sociální podpory a sociálního zabezpečení
 • Práce s rodinným rozpočtem, zamezení předlužení
 • Podpora při návratu do zaměstnání
 • Sladění rodinného a pracovního života

  úterý: 7.30 -11.00 (Charitní poradna, U Lázní 1734, Boskovice)
  středa: 12.00 -15.30 (Charitní poradna, U Lázní 1734, Boskovice)
  čtvrtek: 7.30 - 11.00 (Charitní poradna, U Lázní 1734, Boskovice)

Pedagogické poradenství

 • Řešení výchovných a vývojových otázek
 • Podpora rozvoje rodičovských kompetencí
 • Podpora zdravého životního stylu a výživy dětí i celé rodiny
 • Řešení otázek v oblasti vrstevnických vztahů a rolí

  úterý: 8.00 -14.00 (Sladkovského 2b, Blansko)
  čtvrtek: 10.00 – 16.00 (Sladkovského 2b, Blansko)

Pro objednání k odborníkům volejte:
pondělí, středa, pátek: (8:00-11:30,13:00-15:00)
tel.: 516 411 400, 731 628 943
e-mail: spona.poradenstvi@blansko.charita.cz

SPONA – Rodinná politika
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
tel.: 516 411 400, mob.: 731 628 943
e-mail: pavla.simkova@blansko.charita.cz
vedoucí projektu: Bc. Pavla Šimková
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 231
IČO: 44 99 02 60

Aktivity projektu SPONA Blansko jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina.
Jsme členem Sítě pro rodinu, z.s.


Organizace:

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde