Taxis sociální rehabilitace


  • Tel.: 733 741 779
 
Vedoucí služby: Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Okruh osob

Služba je určena osobám od 18 do 64 let z Třebíče a blízkého okolí do 25 km od Třebíče (Náměšťsko, Moravskobudějovicko, okolí Okříšek), kteří nemohou získat nebo si udržet odpovídající zaměstnání na otevřeném trhu práce z důvodu jejich znevýhodnění a snížené úrovně dovedností k tomu potřebných.

  • Osoby s duševním onemocněním - kromě osob, které nejsou v péči ambulantního psychiatra
  • Osoby se zdravotním postižením - kromě osob s úplnou ztrátou zraku či sluchu
  • Osoby s mentálním postižením - kromě osob s těžkým a hlubokým mentálním postižením
  • Osoby se sociálním znevýhodněním - kromě osob závislých na alkoholu, drogách, hracích automatech

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Tomáš Barák - vedoucí Střediska sv. Benedikta Mgr. Martina Benešová - koordinátorka služby, sociální pracovnice Markéta Štěpničková - pracovnice v sociálních službách
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde