Terénní program


  • Tel.: 416 732 303
 
Vedoucí služby: Jakub Ružbatský - vedoucí

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Terénní sociální služby pro muže a ženy bez domova

Cílová skupina

  • Muži a ženy ve věku 18 a více let
  • Osoby v krizi, osoby bez přístřeší nacházející se na území města Litoměřice

Službu nelze poskytovat:

  • Osobám agresivním
  • Osobám vykazujícím zjevné známky požití omamných látek (např. nestabilní chůze, nesrozumitelný projev, neschopnost komunikace)

Cíle

  • Kontaktovat osoby žijící v obtížné životní situaci
  • Poskytovat sociální poradenství

Služba obsahuje tyto základní činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Podporují nás

Tento projekt podpořil Ústecký krajTento projekt podpořilo město Litoměřice


Organizace:


Seznam lidí:

Jakub Ružbatský - vedoucí Bc. Jiří Vítek - terénní sociální pracovník
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde