Terénní program Tábor


  • Tel.: 737 234 443
 
Vedoucí služby: Bc. Anna Doubková - odborná vedoucí služby, Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Terénní program Tábor pomáhá osobám v nepříznivé životní situaci, která je zapříčiněna ztrátou bydlení, zaměstnání a osobního zázemí. Terénní pracovníci vyhledávají a kontaktují zpravidla osoby bez přístřeší a bez domova, jejichž aktuální stav je často spojen s alkoholismem, zadlužením a ztrátou sociálních vazeb. Snahou terénního programu je zajistit těmto osobám základní lidské potřeby, a pokud možno, pomoci jim při zpětném začleňování do společnosti, podpořit je při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb.


Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Kateřina Valentová - administrativní pracovník Bc. Anna Doubková - odborná vedoucí služby Miroslav Petrášek - ředitel organizace Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS. - projektová manažerka Ing. Ivana Longinová, DiS. - vedoucí sociálních služeb Bc. Dana Smetanová - pracovník sociálních služeb
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde