Teres - terénní sociální rehabilitace sv. Terezy, Strážnice


  • Tel.: 737 054 064, 734 369 659
 
Vedoucí služby: Ing. Marie Jurasová - vedoucí Sociální rehabilitace Teres

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby dlouhodobě nezaměstnané, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Organizace:


Seznam lidí:

Ing. Marie Jurasová - vedoucí Sociální rehabilitace Teres DiS. Aneta Davidová - sociální pracovnice terénní Sociální rehabilitace Teres Ing. Stanislav Goliáš - terénní pracovník Sociální rehabilitace Teres Blanka Vašíčková - Peer konzultant, pracovník v sociálních službách Sociální rehabilitace Teres
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde