Týdenní stacionář Emanuel DoubraviceCílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

Posláním týdenního stacionáře je od pondělí do pátku poskytnout pobytovou službu osobám se sníženou soběstačností. Dopomáhat jim s péčí, udržením či získáváním dovedností a návyků, které napomohou jejich sociálnímu začleňování.

Cíle služby

 • Uživatel co nejvíce soběstačný a samostatný
 • Uživatel zapojený do nácviků běžných činností života
 • Uživatel zapojený do aktivit a je součástí společnosti
 • Uživatel je v kontaktu s ostatními uživateli

Provoz služby týdenního stacionáře je od pondělí od 7:00 ráno do pátku do 17:00 hodin odpoledne po celý rok.
Kapacita týdenního stacionáře je 9 uživatelů.

Konkrétní informace pro zájemce o službu
Služba je zaměřena na podporu sociálních kontaktů, získání sociálních dovedností v kolektivu lidí s podobným postižením a na možnost využití znalostí a dovedností v běžném životě, posilování vlastního sebevědomí, získání či udržování získaných dovedností při zachování rodinných vztahů a vazeb.

Služba je určena pro osoby se středně těžkým a těžkým mentálním postižením v kombinaci s tělesným, zrakovým, sluchovým postižením a s poruchami autistického spektra, kteří dosáhli 15 roku věku do 64 let.
Služba je určena především uživatelům z okresu Blansko a okolí.

Do služby nemůžeme přijmout

 • Osoby, kteří jsou trvale upoutány na lůžko či invalidní vozík
 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje specifickou zdravotní péči
 • Osoby trpící duševní poruchou
 • Osoby trpící infekčním onemocněním
 • Osoby, které vážně narušují společné soužití ve stacionáři (agresivita, nedodržení vnitřních pravidel)
 • Osoby, kterým nejsme schopni naplnit jejich speciální požadavky s ohledem na personální a materiální vybavení

Zásady služby

 • Respektování volby a potřeb uživatele
 • Maximální individuální přístup k uživateli
 • Podpora lidské důstojnosti a sebevědomí
 • Princip partnerství a spolupráce
 • Profesionální přístup, týmová práce
 • Podpora a zachování rodinných vazeb

Služba je poskytovaná za úhradu
Výše úhrad za poskytované sociální služby se řídí § 73 zákona č. 108/2006 Sb., a § 13 vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení pro zájemce o službu
Žádost o službu.pdf

Emanuel_Ceník platný k 1.1.2023.pdf

Emanuel Doubravice – Týdenní stacionáře
Soukopovo náměstí 453, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 739 389 226, tel.: 739 389 165 (vedoucí zařízení)
email: emanuel.doubravice@blansko.charita.cz 
vedoucí služby: Bc. Hana Tenorová
zařízení poskytovatele: Emanuel Doubravice
identifikátor služby: 8427601
bankovní spojení: KB 15635631/0100, VS 216
IČO: 44 99 02 60


Organizace:

Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde