Adresář Charity ČR

Bc. Lucie Habichová

Sociální pracovník Osobní asistence a odlehčovacích služeb
Tel: 736 509 478   
Charita Zábřeh

Bc. Jana Háblová, Dis.

klíčová pracovnice služby Centrum pro pěstounské rodiny
Tel: 608 828 442    38ov5f56LTpo995d4inhT65j4mnhTj
Charita Česká Lípa

Jan Hably, DiS.

sociální pracovník Domácí hospicové péče Iris
Charita Pelhřimov

Bc. Filip Habrman

koordinátor Textilní banky a humanitární činnosti DCHB
Tel: 731 130 774    1bys6W.7Xkzk4YUSXkAyO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Brno

Eva Hadašová

PR a marketing
Tel: 416 731 452, 731 534 100    0onhYZ87%hIkQOQdafkmYZhaa8kmb
Diecézní charita Litoměřice

Mgr. Kamila Hadová

vedoucí služby Nízkoprahové denní centrum Hodonín
Tel: 518 340 472, 737 234 091    Z-m%C6e--gvxO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Hodonín

Bc. Růžena Hagarová

pracovník sociálních služeb - RPJ
Farní charita Litomyšl

Monika Hajdučková, DiS.

asistentka ředitele
Tel: 596 237 831, 731 625 844    8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p
Charita sv. Alexandra

Bc. Hana Hajduchová

sociální pracovník - vedoucí - Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
Tel: 775 950 094    38AkO65bZnpr5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Břeclav

Bc. Kateřina Hajdušková

vedoucí Charitního domu pro matky v tísni
Tel: 603 287 959, 558 711 704    68Go87d7TantUeic-onjGK7_%dLDVc~fT-uk87j7T-M
Charita Český Těšín

Ing. Milan Hájek

technický/provozní pracovník
Tel: 376 340 114, 731 433 084    8byk4W.75.xjGKadWmBFaW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Klatovy

Jaromír Hajný

správce objektu, údržba
Tel: 416 838 313    b_EJSZ4WH-uk87j7~hHn477_T-M
Charita Roudnice nad Labem

Bc. Jitka Hajšmanová

staniční sestra CHOS - Plzeň
Tel: 377 459 158    5bGuRW.75lzk4~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys
Městská charita Plzeň
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde