Adresář Charity ČR

Renata Pacalová

Pracovnice v sociálních službách
Charita Šumperk

Ruth Pacltová

zdravotní sestra
Charita Písek

Michaela Pácová, DiS.

vedoucí Centra sociálně-materiální pomoci
Tel: 734 680 365    8bprR3b7Tinm5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M
Charita Valašské Meziříčí

Simona Paďourková

Pečovatelka
Tel: 731 402 997   
Charita Týn nad Vltavou

Bc. Kamila Paduová

sociální pracovnice
Tel: 739 316 968, 313 030 406    %hpsR-daTlGkT7efWkm%C1.7~bGkM09j-nAhTj
Charita Beroun

Mgr. Tereza Pahorecká

Vedoucí denního stacionáře
Tel: 731 621 984    _8uy837cW7c-T65j4mnf6b~8~8zhTj
Charita Příbram

Mgr. Helena Pachnerová

vedoucí kanceláře, koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 377 221 540, 731 433 015    3.yo4Z2hW-uxVbenW7c-U1.hT-uk87j7T-M
Diecézní charita Plzeň

Bc. Jarmila Pachtová

vedoucí střediska pečovatelské služby
Tel: 736 765 017    58EwZ-54_8pr-~l7VX~y2~cgb-kmYZhaa8kmb
Charita Olomouc

Hana Pajdlová, DiS.

sociální pracovník/vedoucí
Tel: 777 808 947    38AkO%5bZeBFRYUS%mEk1~daY.kmYZhaa8kmb
Charita Strakonice

Gabriela Pakostová

pracovnice pro Sociální šatník
Tel: 774 728 645    %8GxZ94WH-uk87j73dkmb
Oblastní charita Hradec Králové

Alena PALDUSOVÁ

vedoucí Osobní asistence, poradce pro pečující
Tel: 776 200 200    WerxRWf77_HC5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov

Bc. Jana Palečková

sociální pracovnice
Tel: 584 435 136, 605 597 310    58AkO%5d0-xy.Z4WHcrCV.~cT-uk87j7T-M
Charita Jeseník

Naděžda Páleníková, DiS.

ředitelka - statutární zástupkyně
Charita Konice

Monika Paličková

administrativní pracovnice
Tel: 596 241 141, 733 621 639    8hAs1Z2hWevm1~l7VX~nT6egT-uk87j7T-M
Diecézní charita ostravsko-opavská

Mgr. Lucie Pálková

Projektová manažerka, fundraiserka
Tel: 604 211 679    7npsVWf77dBFRYUS9aEyb3dc-okmYZhaa8kmb
Charita Nový Hrozenkov
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde