Adresář Charity ČR

Recepce Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

hlavní kontakt do hospice - telefonistka, recepční, přepojování hovorů
Tel: 547 232 223   
Oblastní charita Rajhrad

Petra Sabelová

vedoucí oddělení
Tel: 730 589 319    _.GBRWi7X.yy.Z4WH-uk87j71fkmb
Charita Frýdek-Místek

Hana Sabotová

Koordinátor střediska Lipov
Tel: 776 689 469, 739 389 220    38AkOc58-mBFRYUSc.Fo27deT-uk87j7T-M
Charita Veselí nad Moravou

Marie Sádlová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 382 589 108    88EsVWi7ZeBFRYUSc.Fo277c-5prRb~lW5pJ
Charita Veselíčko

Mgr. Petra Sahajová

sociální pracovnice
Tel: 736 511 556    ~.yk%YUSYanBZd5b4-vxO1p
Oblastní charita Jičín

Bc. Michal Saidl, DiS.

Manažer kvality, koordinátor Charitní záchranné sítě, vedoucí Dobrovolnického centra
Tel: 731 678 819    8bprR-2kWbqvQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Kateřina Saidlová

pracovnice Charitní záchranné sítě
Tel: 739 389 138    _hzyTfe8YbprQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Bc. Tereza Saifrtová, DiS.

sociální pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 733 741 947, 461 100 445    alnsWbjgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

Kamila Sainerová

pracovník sociálních služeb
Tel: 778 005 963    %8vxVbenW7c-T65j4mnf3~ilT-M
Charita Most

Bc. Václav Salajka

ředitel Oblastní charity Hodonín
Tel: 534 001 250, 737 234 099    c8pvRf2kWent1Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M
Oblastní charita Hodonín

Bc. Lenka Salajková

vedoucí Domova se zvláštním režimem sv. Luisy a sociální pracovnice
Tel: 731 405 543    7.AuRWi778wu5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rajhrad

Marie Salajková

personalistka OCH Hodonín
Tel: 731 130 787, 534 001 252    88EsVWi778wu5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ
Oblastní charita Hodonín

Eva Saláková

vedoucí aktivizační služby
Tel: 739 050 473    0onh9Zb76hIkQOQc35uuO15j4mnCO1p
Oblastní charita Kutná Hora

PhDr. Irena Salaquardová

vedoucí Střediska rané péče Havlíčkův Brod
Tel: 569 421 063, 777 741 449    %8yk7e5jZhIkO7h_98m%C1.7~bGkY029g
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Ing. Eliška Salová

ekonomka
Tel: 584 440 102, 730 844 495    0evC1Z2kWeBFRYUS5.Fo47a4YanBZd54Ys
Charita Jeseník

Jarmila Salvová

koordinátorka péče
Tel: 604 173 534    58EwZ-54%8yF5f56LTwo93da65prRb~lW5pJ
Charita Jeseník

Bc. Denisa Samková, DiS.

ředitelka Charita Sobotka
Tel: 493 571 156, 602 166 584    Z.As9Z2kWfxy.Z4WHlBl5da7YanBZd54Ys
Charita Sobotka

Bc. Eliška Samsonová, DiS.

Sociální pracovnice pro Rudu nad Moravou a okolí, Vikýřovice, Nový Malín, Dolní Studénky, Hraběšice
Tel: 703 176 288    0evC1Z2kWfFy4~l7VX~C__f_~dkmYZhaa8kmb
Charita Šumperk
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde