Adresář Charity ČR

Klára Čejková

terénní pracovnice, kontaktní pracovnice
Tel: 775 255 389, 381 255 999    6enBRW7_5dBFRYUSa8oy8W7%WkvDRW7r
Charita Tábor

Ing. Petr Doležal

pracovník sociálních služeb
Tel: 603 189 795    _.GBO2ed0snvQOQlW9BBO1.7~bGkO1p
Charita Tábor

Bc. Anna Doubková

odborná vedoucí služby Terénní program Tábor, terénní pracovnice, sociální pracovnice
Tel: 737 234 443    WgAkO2emXdBFRYUSa8oy8W7%WkvDRW7r
Charita Tábor

Eliška Frdlíková

kontaktní pracovnice, zdravotnická pracovnice
Tel: 381 255 999    0evC1Z2.~_ys1~l7VX~DR0ejT-uk87j7T-M
Charita Tábor

Lucie Hastrmanová, DiS.

sociální pracovnice Občanské poradny Tábor
Tel: 605 385 374    7npsVW.7%mEwR.enW7c--Z6g~5prRb~lW5pJ
Charita Tábor

Veronika Heřmanová

kontaktní a terénní pracovnice
Tel: 381 255 999    c.Ey47a7TarB3Zdgc8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb
Charita Tábor

Bc. Andrea Kalejová

odborná vedoucí služby Občanská poradna Tábor
Tel: 732 485 038    WgqBVZ2cWert5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys
Charita Tábor

František Konečný

pracovník sociálních služeb
Tel: 603 189 795    1knx-7i_65xy437ff7c--Z6g~5prRb~lW5pJ
Charita Tábor

Mgr. František Kvasnica

pracovník sociálních služeb
Tel: 603 189 795    1knx-7i_65xFRcdaY8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb
Charita Tábor

Vít Lacina

pracovník sociálních služeb
Tel: 603 189 795    cbGh2Z7a98m%Cd58-kkmYZhaa8kmb
Charita Tábor

Ing. Ivana Longinová, DiS.

vedoucí sociálních služeb
Tel: 603 189 913, 381 255 998    4onxRWbg9%vx5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys
Charita Tábor

Ing. Bc. Adéla Novotná, DiS.

projektová manažerka, vedoucí Dobrovolnického centra a koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 734 139 383, 381 255 998    W_rvRWdgchGxRYUSa8oy8W7%WkvDRW7r
Charita Tábor

Mgr. Marie Pellarová

odborná vedoucí centra Auritus, poradenská pracovnice, terapeutka
Tel: 381 255 999, 739 605 834    88EsVWf_7enB5f56LTGkS~h4YanBZd54Ys
Charita Tábor

Miroslav Petrášek

ředitel
Tel: 736 256 987, 381 255 998    ~.qs-3b6LTGkS~h4YanBZd54Ys
Charita Tábor

Bc. Dana Smetanová

terénní pracovnice, kontaktní pracovnice, sociální pracovnice
Charita Tábor

Petr Šípek

sociální pracovník, poradenský pracovník, terapeut
Tel: 381 255 999, 605 792 195    _.GBOc~h0dm%Cd58-kkmYZhaa8kmb
Charita Tábor

Bc. Marek Štencel

terénní pracovník, kontaktní pracovník, psycholog
Tel: 381 255 999    88Eo1Wil0gpo2YUSa8oy8W7%WkvDRW7r
Charita Tábor

Ing. Kateřina Valentová

koordinátorka dobrovolníků DC, fundraiserka a administrativní pracovnice
Tel: 381 255 998, 605 002 042    68Go87d7TonvV.jgc8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb
Charita Tábor
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde