Adresář Charity ČR

Bc. Lucie Habichová

Sociální pracovník Osobní asistence a odlehčovacích služeb
Tel: 736 509 478   
Charita Zábřeh

Bc. Jana Háblová, Dis.

klíčová pracovnice služby Centrum pro pěstounské rodiny
Tel: 608 828 442    38ov5f56LTpo995d4inhT65j4mnhTj
Charita Česká Lípa

Jan Hably, DiS.

sociální pracovník Domácí hospicové péče Iris
Charita Pelhřimov

Bc. Filip Habrman

koordinátor Textilní banky a humanitární činnosti DCHB
Tel: 731 130 774    1bys6W.7Xkzk4YUSXkAyO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Brno

Jana Hackelová

pracovnice sociálně aktivizační služby Startér Nový Bor
Tel: 608 164 892    38puV-enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r
Charita Česká Lípa

Eva Hadašová

PR a marketing
Tel: 416 731 452, 731 534 100    0onhYZ87%hIkQOQdafkmYZhaa8kmb
Diecézní charita Litoměřice

Mgr. Kamila Hadová

vedoucí služby Nízkoprahové denní centrum Hodonín
Tel: 518 340 472, 737 234 091    Z-m%C6e--gvxO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Hodonín

Bc. Růžena Hagarová

pracovník sociálních služeb - RPJ
Farní charita Litomyšl

Monika Hajdučková, DiS.

asistentka ředitele
Tel: 596 237 831, 731 625 844    8hAs1Z2%WcqET9enW7c-R-9pWgqBO1.7~bGkO1p
Charita sv. Alexandra

Bc. Hana Hajduchová

sociální pracovník - vedoucí - Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
Tel: 775 950 094    38AkO65bZnpr5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Břeclav

Bc. Kateřina Hajdušková

vedoucí Charitního domu pro matky v tísni
Tel: 603 287 959, 558 711 704    68Go87d7TantUeic-onjGK7_%dLDVc~fT-uk87j7T-M
Charita Český Těšín

Jiří Hájek

vedoucí
Tel: 775 886 946    5bEsO65b0dm%C~8jf5prRb~lW5pJ
Charita Odry
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde