Adresář Charity ČR

Zdeňka Rabasová

Koordinátorka sociálních služeb
Tel: 416 731 452, 603 175 783    g_rx1Z2jW9nC5f56LTyD3W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Litoměřice

Lucie Rabenseiferová

koordinátor zdravotních služeb
Tel: 272 941 972, 604 993 378    g_Ek.~jf4lrC-bo6LTprRb~lWiEkYZU4Ys
Charita Praha - Chodov

Irena Racková

pracovník v socálních službách AD
Tel: 731 129 760    4krxRWh7YdBFRYUSYanBZd5d-oBCZ194Ys
Charita Lovosice

Bc. Erika Rácová

sociální pracovník
Tel: 775 385 294    ~8py.Z4WH-uk87j7RfBC-W7r
Charita Most

Ing. Maňasová Radka

ekonomický pracovník
Tel: 731 433 081, 376 340 141    ~8quRWc798Fy.Z4WHdyk-~lqT-uk87j7T-M
Oblastní charita Klatovy

Andrea Rajtmajerová

koordinátorka střediska Kolinec
Charita Sušice

Vilma Rakušanová

Pracovnice v sociálních službách pověřená vedením sociální služby
Tel: 731 604 449    cbywRWh76nFk4~l7VX~uR%baY.kmYZhaa8kmb
Charita Kaplice

Anna Rázková

organizační práce při sběru a distribuci šatstva
Farní Charita Praha 4 - Modřany

Petra Reichertová

pracovník sociálních služeb - RPJ
Farní charita Litomyšl

Ivana Rejkubová

dispečerka, půjčovna kompezačních pomůcek
Tel: 775 296 843, 466 335 026    4gsyQOQ938Es-Zf7~_HlZ194Ys
Oblastní charita Pardubice

Mgr. Lucie Reková

sociální pracovník
Tel: 734 435 299    7npsVWh_6hIkQOQ%~8AsT32938Es-Z29g
Charita Hranice

Mgr. Lada Rektoříková

vedoucí, soc.pracovnice
Tel: 737 331 954    alEjGKel~hxy.77_T-uk87j7T-M
Charita Otrokovice
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde