Adresář Charity ČR

Bc. Marie Dvořáková, DiS.

sociální pracovnice a zástupkyně ředitelky Azylového domu Gloria
Tel: 251 552 453    %hpsR-daT%yy8756LTprRb~lW5CBR654Ys
Arcidiecézní charita Praha

Marie Dvořáková

Pracovnice půjčovny pomůcek
Tel: 732 647 824    88EsVW8n-knu5f56LTFE3%9j65prRb~lW5pJ
Charita Šumperk

Monika Dvořáková

Hospodářka Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 383 325 783, 773 979 001    8hAs1Z2-chEk1~l7VX~C-b5c-gvmVW7%WkvDRW7r
Charita Strakonice

Petra Dvořáková

vrchní sestra pro domácí zdravotní péči
Tel: 731 604 710    _.GBRW8n-knu5f56LTpBO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Chrudim

Ing. Renata Dvořáková

projektová manažerka Charity Česká Lípa a vedoucí Dobrovolnického centra
Tel: 487 829 881, 608 549 981    ZoBBR9enW7c-T3icWevzRW7%WkvDRW7r
Charita Česká Lípa

Bc. Věra Dvořáková

ředitelka organizace
Tel: 731 604 315    YanBZd56LTys-W7r
Farní charita Litomyšl

Zdislava Dvořáková

asistentka ředitelky
Tel: 584 440 217, 731 744 048    g_vC2Zl7T_Iy8Zagc8m%C89k0gvuO1.7~bGkO1p
Charita Jeseník

Ing. Helena Dykastová

sociální pracovník
Tel: 775 385 272    Zrxk9denW7c-T65j4mnf3~ilT-M
Charita Most

Bc. Ilona Dynterová

sociální pracovnice a poradkyně rané péče
Tel: 774 838 277    4eBxRW8q9mrB5f56LTprRb~lWaxhTj
Oblastní charita Hradec Králové

Bc. Ester Džurbanová

sociální pracovník
Charita Hranice
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde