Adresář Charity ČR

Bc. Erika Moščáková

vedoucí ekonomického a personálního úseku
Tel: 776 111 238, 571 619 980    0kvuRWcg%-nu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M
Charita Valašské Meziříčí

Mgr. Petra Moučková

vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence
Tel: 703 855 499    _.GBRWcgb-xy.Z4WH-EhY929WkvDRc29g
Oblastní charita Chrudim

Monika Moudrá

Pečovatelka
Tel: 739 609 700   
Charita Týn nad Vltavou

Miloš Mrázek, Th.D.

sociální poradenství, duchovní podpora
Tel: 730 812 217    8fEkb3a6LTprRb~lWinBUe6aY.kmb
Oblastní charita Pardubice

Miroslava Mrázková, DiS.

vedoucí Charitní osobní asistence a Charitní pečovatelské služby
Tel: 728 752 743    c.qy_1~4-8kz9YUS_.yr87cgc5prRb~lW5pJ
Charita Pelhřimov

Jana Mrhová

pracovnice v sociálních službách
Tel: 568 851 088    blzo.WfjW-BF477aVX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Nataliya Mrovcová

koordinátorka projektu Důstojný život
Tel: 731 625 861    ZnFD58dqTsvF5d4WH_pr5~2938Es-Z29g
Diecézní charita ostravsko-opavská

Leoš Mrtvý

vedoucí humanitárního skladu a správce budov
Tel: 739 526 254    7.BCO_hlcrm%CZ7%-5prRb~lW5pJ
Arcidiecézní charita Olomouc

Mgr. Hana Mücková

sociální pracovnice
Tel: 734 690 785    8npu5f56LTprRb~lWcvmZ.29g
Oblastní charita Jičín

Judita Mudra

asistent služeb
Tel: 731 625 869, 553 775 370    5nqs-Z2eb_EkQOQ%~8oI432938Es-Z29g
Charita Hrabyně

Marta Mühlsteinová

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442    WsLvO_kr47c-6b5938GsT32938Es-Z29g
Charita Prachatice

Bc. Lenka Müllerová

Vedoucí sociálního podniku Šuplík
Tel: 724 919 267    8nyvVbenW7c-4Zi_18Ex5cj4Ys
Charita Kralupy nad Vltavou

Bc. Martina Mundilová

staniční sestra CHOS - Stříbro, Bor, Tachov
Tel: 374 622 201, 731 433 113    YaBCOcjj49EyQOQeYaChT65j4mnhTj
Městská charita Plzeň

Patrik Musil

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Kutná Hora
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde