Adresář Charity ČR

Zdeněk Kousal

fundraiser
Tel: 736 523 630, 567 563 671    g_rxV92c-nFk2YUS5buvRf54YanBZd54Ys
Oblastní charita Jihlava

Zdeňka Koutníková

vedoucí Domova pro matky s dětmi
Tel: 495 221 810, 777 737 610    ZfqjGK7%WkvDR6a4Ys
Oblastní charita Hradec Králové

Miroslava Koutská, DiS.

vedoucí střediska pro lidi s duševním onemocněním
Charita Olomouc

Radka Kováčová

pracovník v sociálních službách služby Ambrela pro rodinu
Tel: 734 799 078    %8FjGK7%WkvDRcbm6gBFO1p
Charita Šluknov

Roxana Kovačová

terénní komunitní pracovník, Babinec
Tel: 734 799 080    6hzE47jf4iEkT34WH-uk87j7%eHu4~l4Ys
Charita Šluknov

Markéta Kovalčíková

koordinátorka IP
Tel: 584 401 270, 605 597 371    88EuVd546hIk21~c-onjGK%_%.As1W7%WkvDRW7r
Charita Jeseník

Mgr. Patricie Kovalová

technický/provozní pracovník
Tel: 604 692 972    _8GBZ1~_TdBFR-enW7c-T65j4mnp3W7r
Charita Frýdek-Místek

Vít Kovář

koordinátor Young Caritas
Tel: 739 054 880    cbGh1~l7~7c-U1.9X5prRb~lW5pJ
Diecézní charita České Budějovice

Monika Kovaříčková, DiS

vrchní sestra
Tel: 577 112 037, 605 586 937    clm%C~jj-dBFZ194YanBZd54Ys
Charita Otrokovice

Barbora Kovářová

Ředitelka Charity Kralupy n./Vlt.
Tel: 724 170 796    6hIk8~l7VX~xRc9.WkAy9d29g
Charita Kralupy nad Vltavou

Hana Kovářová

pracovnice v sociálních službách - CHPS
Farní charita Litomyšl

Mgr. Jana Kovářová, MBA

vedoucí zařízení - Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory, Noclehárna, Osobní asistence
Tel: 731 646 981    58AkO9enWkBFRYUS~hxITZdqT-uk87j7T-M
Oblastní charita Rokycany

Jitka Kovářová

pracovnice v sociálních službách - CHPS
Farní charita Litomyšl

Mgr. Pavlína Kovářová

koordinátorka Rané péče Třebíč
Tel: 606 860 551    ~8Ak637_VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč

Bc. Veronika Kovářová

vedoucí Půjčovny kompenzačních pomůcek, poradkyně pro pozůstalé, zdravotní sestra
Tel: 607 776 944, 565 383 321    6im%C%9d3kvw5f2938Es-Z29g
Charita Pelhřimov

Mgr. Zuzana Kovářová

vedoucí Následné péče Jihlava
Tel: 731 616 676    gnMk4Z2c-onB5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Jihlava

Mgr. Pavlína Kovářová, ml.

pracovnice humanitární pomoci a koordinátorka pomoci ukr. uprchlíkům
Tel: 731 625 585    _8IvZ.546hIk8~l7VX~D836aY5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Třebíč
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde