Adresář Charity ČR

Bc. Anna Fehérová, Dis.

sociální pracovnice a pracovník v sociálních službách
Tel: 571 410 001, 737 375 271    WgAkO49%0kBFRYUSclrDZ.2938Es-Z29g
Charita Vsetín

JUDr. Vladimír Fencl

právník
Tel: 377 310 424, 739 483 374   
Diecézní charita Plzeň

Andrea Fenclová

fundraiserka
Tel: 730 577 330    1nAn8Z~k0km%C%~k0dkmYZhaa8kmb
Charita Písek

Ing. Bc. Ivana Fenclová

vedoucí Charitní pečovatelské služby
Charita České Budějovice

Ing. Marie Ferfecká

finanční účetní
Tel: 731 618 831, 555 333 638    88EsVW-_~~rm1Z4WH8yo%Zd-~5prRb~lW5pJ
Charita sv. Alexandra

Mgr. Tomáš Fexa

ředitel organizace
Tel: 353 821 821    4gsyQOQg%mEy.W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Ostrov

Ing. Hana Fexová

ředitelka Oblastní charity Jihlava
Tel: 736 523 639, 567 563 671    38AkO49p-onjGK%a3enFRW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Jihlava

Mgr. Stanislav Fiala

ředitel Azylového domu sv. Terezie
Tel: 222 313 738    W_Go83pa07c-6b5%W5prRb~lW5pJ
Arcidiecézní charita Praha

Hana Fialová

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Třebíč

Jana Fialová

vrchní sestra Domácího hospice sv. Zdislavy
Tel: 733 676 676, 776 270 251    58AkO4~77hIkQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Monika Fialová

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Hodonín

Pavlína Fialová

vedoucí oddělení Technické podpory
Tel: 733 741 811, 545 426 625    _8IvZ.541bnv5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno

Mgr. Pavlína Fialová

sociální pracovník Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Spirála
Tel: 731 562 681   
Charita Pelhřimov

Olga Ficiánová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde