Adresář Charity ČR

Ing. Kateřina Valentová

koordinátorka dobrovolníků DC, fundraiserka a administrativní pracovnice
Tel: 381 255 998, 605 002 042    68Go87d7TonvV.jgc8m%Cd58-kkmYZhaa8kmb
Charita Tábor

Lenka Valentová

pracovník v sociálních službách
Charita Hranice

Lucie Valešová Janošťáková

Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Charita Kaplice

Andrea Valičková

Pracovnice v soc. službách / pečovatelka CHPS
Tel: 731 632 445    WgqBVZ2nWevm1~l7VX~uR%baY.kmYZhaa8kmb
Charita Kaplice

Stanislava Valíková

účetní, hlavní pokladní
Tel: 377 221 540, 731 433 052    %mnxZcb7c8kFR-~c-onjGK893ikmYZhaa8kmb
Diecézní charita Plzeň

Bc. Petra Vališková

Vedoucí sociálního úseku, Vedoucí SAS Labyrint
Tel: 736 501 521    _.GBRWl77bFu5f56LTprRb~lW_xhTj
Oblastní charita Dvůr Králové

Katarína Valková

vedoucí,zdravotnický pracovník
Tel: 774 854 463, 251 616 392    YaBCQOQkahqE29o4YanBZd54Ys
Farní charita Stodůlky

Mgr. Radka Valouchová

Vedoucí Sociální rehabilitace Lávka, Sociální pracovnice
Charita Nový Hrozenkov

Bc. Jaroslava Valová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby Znojmo
Tel: 731 402 781    YaCCQOQr9hww5W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Znojmo

Kristýna Válová

finanční koordinátorka pro Zambii a Mongolsko
Tel: 296 243 330, 770 648 917    6kvC-id7Tonv5f56LTprRb~lW5pJ
Charita Česká republika

Marta Valová

koordinátorka dobrovolníků a koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 775 179 314    ZhoB5fed9bpsQOQl~.osTW7%WkvDRW7r
Oblastní charita Třebíč

Sandra Valovičová

koordinátor Centra materiální pomoci
Charita Olomouc

Bc. Petra Vančurová

pracovník sociálních služeb
Charita Most

Mgr. Petra Vaněčková

Vedoucí Domu pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 490    c8AoT9enW7c-T65j4mnE9d~4Ys
Charita Ústí nad Labem

Mgr. Andrea Vaňková

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 734 870 850    WgqBVZ2nWgxy.Z4WHmEoS774YanBZd54Ys
Oblastní charita Třebíč

Jitka Vaňková

staniční sestra Domácí zdravotní péče Holice
Tel: 777 296 822    5onx1~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj
Oblastní charita Pardubice

Lucie Vaňková

pracovník v sociálních službách
Charita České Budějovice

Marie Vaňo

diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 603 281 404    88EsVWl79hm%C27%Y9kmYZhaa8kmb
Diecézní charita České Budějovice
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde