Adresář Charity ČR

Marie Flašková

hlavní účetní
Tel: 296 243 330, 731 146 212    88EsVW-dWlxy.Z4WH-uk87j7T-M
Charita Česká republika

Mgr. Jana Flídrová

vedoucí Občanské poradny a Nízkoprahového denního centra
Tel: 461 723 758, 731 604 683    -ikxU14WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Polička

Zuzana Fliedrová, DiS.

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 461 722 218, 731 598 817    gnMk4Z2.7brn8~l7VX~z5-2%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Polička

Ing. Dagmar Flosová

personalistka Domov svatého Josefa
Tel: 491 610 605    1eBC5f56LTqC0Upa~.phTj
Oblastní charita Červený Kostelec

Kateřina Foglová

Pracovnice v sociálních službách
Tel: 734 265 623   
Charita Šumperk

Mgr. Soňa Foitová

vedoucí Denního stacionáře sv. Damiána Znojmo
Tel: 604 294 184    Z8zsR.4WHsAy0_e4YanBZd54Ys
Oblastní charita Znojmo

Ivana Fojtíková, DiS.

sociální pracovník
Tel: 775 713 219    4~Bt-7agc8m%C1.7~bGkM_eka5pJ
Charita Most

Marie Fojtíková

vedoucí střediska služeb pro seniory
Tel: 571 112 202, 733 676 710    88EsVW-g5mvu5f56LTFvRf~94gkmYZhaa8kmb
Charita Slavičín

Bc. Terezie Fojtíková, DiS.

zástupce ředitele, vedoucí služby, sociální pracovnice
Tel: 724 651 265    a.Eob7941hwDZ9enW7c-_66j-_kmYZhaa8kmb
Charita Uherský Brod

Jana Fojtová

pracovnice v sociální službě CHPS
Tel: 733 742 157    58AkO4ebahIkQOQeakrl5f54YanBZd54Ys
Charita Moravská Třebová

Zuzana Földesiová

Sociální pracovnice
Tel: 731 402 995    %hFB52~fW7c--id4YanBZd54Ys
Charita Týn nad Vltavou

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
Charita Vlašim

Jitka Foltýnová

vedoucí CHPS Hodonínsko
Tel: 731 134 258    5bGuRW-g7mLx5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Vít Forbelský

pastorační asistent
Tel: 737 342 043, 582 344 524    cbGhW~h80eFuaYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ
Charita Prostějov

Marie Forejtníková

vedoucí, sociální pracovnice Intervenčního centra
Tel: 731 604 592    88EsVW-g~.wD47agc8m%C27%Y9kmYZhaa8kmb
Diecézní charita České Budějovice
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde