Adresář Charity ČR

Mgr. Iva Doubková

vedoucí Občanské poradny Vlašim a vedoucí Míst vzájemné materiální pomoci
Tel: 733 676 737    -9pk4ca7_hEkU.56LTprRb~lWoyk97c4Ys
Charita Vlašim

Ambulance DPS sv. Ludmily

zdravotní sestry Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 731 402 516    %.FD8i4WH-uk87j7blGsO1p
Charita Ústí nad Labem

Kateřina Drábková

vrchní sestra - Domov na Dómském pahorku
Charita Litoměřice

Bc. Dobromila Drapáková

sociální pracovník
Charita Most

Jana Drapáková

vedoucí kuchyně
Tel: 493 571 156, 493 520 225    6npra.4WHlBl5da7T-uk87j7T-M
Charita Sobotka

Kristina Drapáková

pracovník sociálních služeb
Tel: 775 713 433   
Charita Most

Lenka Drapáková

pracovník sociálních služeb
Charita Most

Mgr. et Ing. Lucie Drbalová

vedoucí půjčovny zdravotních pomůcek, zástupkyně vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence
Tel: 731 619 782    7npsVW8jX8yy.Z4WH-EhY929WkvDRc29g
Oblastní charita Chrudim

Kamil Dreveniak

pracovník v sociálních službách služby Klub Ambrela
Tel: 733 160 911    WfoBV-56LTprRb~lWlyE1.enT-M
Charita Šluknov

Ing. Alena Drlíková

ředitelka organizace, statutární zástupce
Tel: 776 760 331    WerxRW8j7bxy.Z4WHkBua15ff5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Rokycany

Anna Drlíková

mzdová účetní
Tel: 583 412 587, 736 522 887    8sqIQOQ938Es-Zp7XkrrO1p
Charita Zábřeh

Jana Drmolová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 777 731 320, 581 110 091    58AkO2he-eBFRYUS_kBC-3%gc5prRb~lW5pJ
Charita Prostějov

Markéta Drmotová, Ph.D.

koordinátor Tříkrálové sbírky, Adopce na dálku, PR
Tel: 734 769 713    _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Hana Drobílková

finanční účetřní
Tel: 545 426 619    38AkO2hgXbyu5f56LToB4~2938Es-Z29g
Diecézní charita Brno

Mgr. Šárka Dršková

ředitelka projektu Magdala
Tel: 251 552 790    88tnR-56LTCBR654YanBZd54Ys
Arcidiecézní charita Praha

Renata Dubcová

koordinátorka humanitární pomoci
Tel: 732 686 968    ~.Ak-Z2-b9py.Z4WH9EoT-5nT-uk87j7T-M
Oblastní charita Břeclav

David Dubec

koordinátor humanitární pomoci
Tel: 605 233 403    Z8IsUW8mX.pjGK6j0-yk.W7%WkvDRW7r
Oblastní charita Břeclav
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde