Adresář Charity ČR

Josef Simon

údržbář - Charitní domov Mendryka
Farní charita Litomyšl

Eva Simonová

zdravotnický pracovník
Tel: 777 480 019    9hIkQOQ938Es-Z0e-lGhTj
Charita Most

Ivana Simonová

pokladní
Tel: 491 616 381, 734 435 102    _hxvR2daT_xjGK_eWbyhT~c
Oblastní charita Dvůr Králové

Ivana Siposová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 778 538 209    4lvz5cenW7c-T65j4mnf3~ilT-M
Charita Most

Anastasia Sirenko

pracovník týmu mimořádných událostí
Oblastní charita Hodonín

Mgr. Markéta Sirotková

projektový manažer
Tel: 735 150 508    _kBtV9jqVX~mYZhaa8ilVbem95pJ
Charita Beroun

Mgr. Radka Siváčková, DiS.

sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Tel: 733 741 947, 461 100 445    ~lvFR1agc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r
Oblastní charita Pardubice

s. Monika Siváčková

pečovatelka/ zdravotní sestra - Charitní domov Mendryka
Farní charita Litomyšl

Ing. Jana Skalická

Pastorační asistentka, koordinátor pro public relations a fundraising
Tel: 583 412 587, 736 509 431    _kBzR55907c-T65j4mnJR0h_35pJ
Charita Zábřeh

Mgr. Barbora Skalníková, MBA

vedoucí oddělení vnějších vztahů a fundraisingu DCHB
Tel: 739 324 742, 538 700 947    X8El5b54%dnv47agc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno

RNDr. Eva Skalníková

ředitelka Oblastní charity Polička
Tel: 731 598 813    0onh995d9bxy.Z4WHiBvO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Polička

Mgr. Veronika Skálová

PR pracovnice, metodička sociálních služeb
Tel: 735 713 557    c.Ey47a7Tlxk2~l7VX~zZc9cT-uk87j7T-M
Charita Písek

Mgr. Miroslav Sklenář

vedoucí stacionáře Petrklíč
Tel: 777 736 067    c.qy_1~4_.GB1-~9VX~mYZhaa8ulO1p
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Mgr. Dana Sklenářová

koordinátorka vzdělávacích aktivit
Tel: 545 426 637    csqo2Zl79bm%C27%X5prRb~lW5pJ
Diecézní charita Brno

Olga Slabiňáková

koordinátor Půjčovny komp. pomůcek, Pedikúry, Masáží, Dopravy
Tel: 724 651 282    -etkOcb7XbAk1~l7VX~EY0hgZ5prRb~lW5pJ
Charita Uherský Brod
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde