Adresář Charity ČR

Bc. Silvia Friedrichová

vedoucí služby Centrum pro pěstounské rodiny
Tel: 774 116 421    1kvoUb~93hIkQOQ90lxk27f7T-uk87j7T-M
Charita Česká Lípa

Marcela Fritschková

vedoucí mateřského centra MALENKA
Tel: 733 755 932    88yo4954X9m%Cf5d6eBl5eaqT-uk87j7T-M
Charita Valašské Klobouky

Mgr. Ondřej Fruhbauer

sociální pracovník
Tel: 737 948 638, 272 941 972    %hpsR-da%eHJSi4WH-uk87j7_knrRO29g
Charita Praha - Chodov

Bc. Kamil Fryček

sociální pracovník Nízkoprahového denního centra DSF
Tel: 731 433 098, 377 320 367    68zs2W-jf-ruQOQeYaChT65j4mnhTj
Městská charita Plzeň

Jana Fučíková

pracovník v sociálních službách Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi
Tel: 731 604 442    58AkO4k94dBFRYUS_knmYZjaY.kmYZhaa8kmb
Charita Prachatice

Jitka Fučíková

vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 733 755 842    YaBCQOQc~hzo87p4YanBZd54Ys
Charita Kroměříž

Mgr. Martin Fujdl, Ph.D.

projektový manažer
Tel: 737 711 488    88EDZ.2.bcqvQOQ%~8AsT32938Es-Z29g
Charita Hranice

Ilona Fuksová

staniční sestra střediska Zábřeh
Tel: 583 412 587, 736 509 442    YaBCOj58~.ujGK7%WkvDRj58~.uhTj
Charita Zábřeh

Anna Fürstlová

pracovník sociálních služeb
Diecézní charita Plzeň

Marcela Fürstová

Vedoucí Domácí zdravotní péče
Tel: 573 381 437, 731 646 910    88EmV-541nEC-~l7VX~lacjj4-rzYW7%WkvDRW7r
Charita Bystřice pod Hostýnem
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde