Adresář Charity ČR

Martina Mazáčová, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 703 855 725    WlvC-3d905BkQOQ938Es-Z8cT-M
Oblastní charita Dvůr Králové

Mgr. Lenka Mazancová

správce webu a IT vybavení
Tel: 734 234 071    7.AuRWc7g8Am5f56LTprRb~lW_xhTj
Oblastní charita Dvůr Králové

Pavel Mazza

pracovník v sociálních službách
Tel: 731 433 068   
Diecézní charita Plzeň

Mgr. Jana McComb

projektový manažer
Tel: 736 523 674    _kBtV9jqVX~r52ef4gkmYZhaa8kmb
Oblastní charita Hodonín

Bc. Jana Mecová, DiS.

pracovník v sociálních službách
Tel: 732 463 412    Z.AxZ19fakHw3Z%767c-T65j4mnp3W7r
Charita Frýdek-Místek

Tamara Mecová, DiS.

vedoucí služby, sociální pracovník
Tel: 736 142 005    a8zk8Z2e0-BFRYUSXhuE37d4YanBZd54Ys
Charita Bohumín

Ilona Mederová

staniční sestra střediska Zábřeh
Tel: 583 412 587, 736 509 442    YaBCOj58~.ujGK7%WkvDRj58~.uhTj
Charita Zábřeh

Bc. Olga Medlínová, DiS.

ředitelka/statutární zástupce a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel: 777 887 158, 383 323 281    ~.qs-3b6LTFD8Zag9bpoO1.7~bGkO1p
Charita Strakonice

Bohuslava Medová

vedoucí Astry - denního centra pro seniory Humpolec
Tel: 565 532 853, 777 736 069, 735 745 670    WlGBRYUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Ing. Vladimír Měchura

ředitel,statutární zástupce
Tel: 518 614 129, 724 165 452    ~.qs-3b6LTxI0~l4YanBZd54Ys
Charita Kyjov

Dagmar Mejzlíková

pracovník v sociálních službách
Charita Šternberk

Mgr. Dominik Melichar

vedoucí Domova svatého Josefa a zástupce statutárního orgánu
Tel: 491 610 601    8.ysT65jT_m%C2ibRsvBV129g
Oblastní charita Červený Kostelec

Bc. Pavel Melichar

zástupce ředitele pro investice a údržbu, zástupce statutárního orgánu
Tel: 491 610 305    8.ysT65jVX~r5cfaY5pJ
Oblastní charita Červený Kostelec
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde