Adresář Charity ČR

Jiří Kohout

ředitel Diecézní charity České Budějovice
Tel: 739 529 373    ~.qs-3b6LTqmY164YanBZd54Ys
Diecézní charita České Budějovice

Mag. Jiří Kohout

ředitel Diecézní charity České Budějovice
Tel: 386 353 120    ~.qs-3b6LTqmY164YanBZd54Ys
Charita Jindřichův Hradec

Dana Kohoutová

pracovnice v sociálních službách - instruktorka
Tel: 776 048 198   
Oblastní charita Třebíč

Jana Kohoutová

pracovník v sociálních službách Domu sv. Petra pro muže
Charita Prachatice

Alena Kokešová

vedoucí pečovatelské služby
Tel: 565 443 220, 728 550 566    c.qy_1~h%7c-6Z7gc5prRb~lW5pJ
Charita Pacov

Dagmar Kokešová

koordinátor Charitní záchranné sítě
Tel: 519 331 443, 605 398 430    Z8twRb2c-drC5f56LToBV1b7c5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Břeclav

Bc. Hana Kokosińská

zástupkyně vedoucí střediska pro lidi s duševním onemocněním, sociální pracovník
Tel: 734 435 449    38AkO9ec-lvx9956LTBv5_emY5prRb~lW5pJ
Charita Olomouc

Lucie Kolačková

administrativní pracovnice
Tel: 596 787 691    7npsVWag78pu5f56LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ
Charita Ostrava

Bc. Pavla Koláčková, DiS.

vedoucí a sociální pracovník - Zastávka
Tel: 734 435 314    _8IvRWag78pu5f56LTIk2_9rT-uk87j7T-M
Charita Valašské Meziříčí

Jitka Koláčová

vedoucí dílny Kooperace
Tel: 555 333 642, 731 619 375    5bGuRWag78py.Z4WH8yo%Zd-~5prRb~lW5pJ
Charita sv. Alexandra

Ing. Eva Kolafová

vedoucí Dobrovol. centra
Tel: 354 422 458, 731 619 729    ZhoB5fed9bpsQOQ.WkAy9d7%09kmb
Farní charita Cheb

Bc. Karel Kolář

vedoucí Nízkoprahového klubu BAN!
Tel: 561 110 044, 737 223 898    X8AjGK7%WkvDR664Ys
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Ing. Mgr. Petr Kolařík, Ph.D.

ředitel, statutární zástupce
Tel: 608 815 519, 608 815 519    ~.qs-3b6LTIo93ba9fkmYZhaa8kmb
Charita Veselí nad Moravou

Jana Kolářová

vrchní sestra Domácí zdravotní péče a Domácí hospicové péče
Tel: 608 622 003, 581 601 932    58AkO9edWkBFRYUS3knxZ194YanBZd54Ys
Charita Hranice

Jana Kolářová

hlavní účetní
Tel: 733 740 048, 518 333 207    58AkO9edWkBFRYUS%mEkb.~905prRb~lW5pJ
Charita Strážnice
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde