Adresář Charity ČR

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Kamila Balejová

sociální pracovník chráněného bydlení
Charita Česká Kamenice

Martin Balog

pracovník v sociálních službách
Tel: 7 780 005 951   
Charita Most

Bc. Miroslav Bartko

správce majetku Komunitní centrum Janov
Tel: 778 043 042    X8ED1~cYQ7c-Z1bgb_km5_
Charita Most

Mgr. Alena Bartková, DiS.

vedoucí zařízení, vedoucí sociálních služeb a projektů, sociální pracovník
Tel: 775 713 304    W9nB-9enW7c-T65j4mnf3~ilT-M
Charita Most

Martina Bartková, DiS.

vedoucí pedagog a sociální pracovník, vedoucí projektů
Tel: 778 532 576    X8ED1~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys
Charita Most

Bc. Ladislav Bartoš

vedoucí služeb
Tel: 606 635 113    X8ED5c4WH-uk87j7RfBC-W7r
Charita Most

Eva Baxová

pracovník v sociálních službách
Charita Most

Yveta Bechyňská

pracovník v sociálních službách
Charita Most

Klára Bendel Janoušková

pracovník v sociálních službách
Tel: 770 128 394    58Ay_cagc8m%C1.7~bGkM_eka5pJ
Charita Most

Bc. Marie Benešová

sociální pracovnice
Tel: 603 175 830, 416 733 487    88EsVW6_9.Fy.Z4WHeGwO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Litoměřice

Ivan Beránek

správce
Tel: 416 735 607, 603 175 812    4onxO09jWgruQOQdafkmYZhaa8kmb
Diecézní charita Litoměřice

Monika Berková

mzdová účetní, personalistka
Charita Litoměřice

Jana Bidlová

pracovník sociálních služeb
Charita Most

Monika Bírová

účetní
Tel: 493 571 156, 727 817 752    b-rD474WHlBl5da7T-uk87j7T-M
Charita Sobotka

Bc. Petra Blažková

sociální pracovnice služby Azylový dům Jonáš v České Lípě
Tel: 775 600 374    XenJ1~l7VX~mVca77bCkO1.7~bGkO1p
Charita Česká Lípa

Raluca Blažková, DiS.

vedoucí zdravotní sestra Dům pokojného stáří sv. Ludmily
Tel: 737 327 814    XenJ1~l7VX~mYZhaa8HC-729g
Charita Ústí nad Labem
Tříkrálová sbírka 2023
Podpořte nás
 

Nejnovější fotogalerie

 
 

Linka psychopomoci ČAPZ

224 214 214

777 783 146

více informací zde